แจ้งชำระเงิน

เลขที่ใบสั่งซื้อ
ชื่อ-นามสกุล
เมื่อวันที่
เมื่อเวลา
ช่องทางชำระเงิน
จำนวนเงิน
หลักฐานชำระเงิน
*ไฟล์ประเภท PDF หรือ JPG , GIF , PNG เท่านั้น การใช้หลักฐานปลอม มีความผิดตาม พรบ. คอมพิวเตอร์
หมายเหตุ